ATBALSTA PROJEKTI

SA VIDES INVESTĪCIJU CENTRS UN EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS (ERDF) Papīra iepakojuma atkritumu atkārtota izmantošana par Repinas Papīrfabrikas izejvielu   Projekta mērķis ir vides stāvokļa uzlabošana, paplašinot papīra atkritumu atkārtotu pārstrādi Igaunijā. Atbalsts tiešā veidā palīdzēs efektivizēt makulatūras, t.sk. papīra iepakojuma atkritumu atkārtotu izmantošanu papīra ražošanas procesā.   Projekta realizēšanas rezultātā pastāvīgi pieaugošā papīra atkritumu izmantošana Igaunijā stabilizēsies, jo Repinas papīrfabrikā kā izejviela tiek izmantota tikai makulatūra. Pieprasītāja tiešais mērķis ir papīra masas sagatavošanas tehnoloģijas modernizācija. Pulpmasas ražošanas, sijāšanas sistēmu un malšanas iekārtu modificēšana ļaus turpmāk atkritumu pārstrādātājiem izmantot jebkādus šķirotus papīra un iepakojuma atkritumus. Mērķis ir sasniedzot paredzēto jaudu (25 tonnas diennaktī) nodrošināt visu Igaunijā saražoto papīra un iepakojuma atkritumu atkārtotu izmantošanu.   Ar projektu saistītais mērķis: iedzīvotāju informēšana par atkritumu savākšanu, pārstrādes iespējām un vides aizsardzību.