MAKULATŪRA

Makulatūru pieņemam darba dienās 8.30-16.30 Repinas Papīrfabrikas makulatūras noliktavā, Pargi ielā 23, Repinā (ieeja no Võhandu ielas puses).   NB! Repinas Papīrfabrikai kā izejviela ir piemērota makulatūra, kas nav slapja, netīra un nesatur metāla priekšmetus, plēvi u.tml. (izņ. mazas spraudītes un līmlentes). Neder arī ar smēreļļām noziests papīrs, laminēts un vaskots papīrs, paškopējošs un kopēšanas papīrs, pergaments, pergamīns un fotopapīrs. Makulatūra nedrīkst saturēt sadzīves atkritumus, stiklu, plastmasu, penoplastu, asus vai griežošus priekšmetus, olu paliktņus vai restes, koku, lupatas, foliju, piena, sulu un citu pārtikas produktu iepakojumus un cietās mapes. Lielākiem makulatūras apjomiem jābūt presētiem un trijās vietās savilktiem ar metāla stiepli, lentu vai plastikāta lentu pakās ar svaru 100-500 kg.   MAKULATŪRAS ATKĀRTOTA PĀRSTRĀDE   • Igaunijā pēc dažādām aplēsēm gadā tiek saražots 40 000 līdz 70 000 tonnas makulatūras, kartona un papes. No tām pašlaik tiek savāktas tikai 25 000 tonnas. Pārējais nonāk izgāztuvēs. • Makulatūras atkārtotās izmantošanas procents Igaunijā ir daudzkārt zemāks kā Rietum- un Ziemeļeiropā. Lielākā daļa no Igaunijā savāktās makulatūras tiek eksportēta. • Repinas Papīrfabrika savā ražošanas procesā pašlaik izmanto 10 000 tonnas makulatūras gadā.  • Vienas papīra tonnas saražošana no makulatūras paglābj no nozāģēšanas 17 kokus, līdz ar to Repinas Papīrfabrika palīdz saglabāt apmēram 85 000 kokus mūsu mežos (t.i. apmēram 425 ha meža) gadā.