VĒSTURE

1728

Repinas papīrfabrikas vēsture aizsākās 1728. gadā, kad Pētera I galmnieks grāfs Kārlis Gustavs fon Levenvolde ieguva savā īpašumā zemi Repinā, Igaunijas garākās - Vehandu upes krastā. Baltvācu muižnieks nolēma izmantot Vehandu upes bagātīgos ūdeņus ražošanas nolūkos.   Sākotnēji būvmeistara Johana Georga Keizera vadībā tika izveidota ķieģeļu fabrika. No ķieģeļiem tika uzbūvēta kokzāģētava, dzirnavas un papīrdzirnavas, kas visas savā darbībā izmantoja ūdeni - mūžīgo un neizsīkstošo enerģijas avotu.

1734

Atkārtotas pārstrādes tehnoloģiju izmantojošās papīrdzirnavas uzsāka darbību 1734. gadā.  Kā izejviela tika izmantotas linu pakulas.   Vācu un zviedru meistaru uzraudzībā Repinā tika ražots ļoti plašs papīra un papes izstrādājumu sortiments, kā arī izmēģinātas dažādas tehnikas. Par papīrdzirnavu īpašniekiem un meistariem liecina līdz mūsdienām saglabājusies bagātīgā ar ūdenszīmēm marķēto papīru kolekcija.   Ražošana tika uzsākta ar rokām, taču 19. gadsimta sākumā papīrdzirnavās jau darbojās pakulu maļamie holenderi. Kā inovatīvs uzņēmums Repinas fabrika aizsāka jumta papes ražošanu Krievijas impērijā.   Papīrdzirnavas kļuva par fabriku 1865. gadā, kad no Vācijas tika atvesta pirmā papīra ražojamā mašīna. Pavisam drīz fabrikā bija jau četras šādas iekārtas, viena no tām pārbūvētā veidā darbojas vēl šobaltdien.   Igauņu tautas atmodas laikā 1860.-1880. gados Repinas papīrfabrika sniedza lielu ieguldījumu igauņu valodā drukāto tekstu izplatībā. Kad Igaunija 1918. gadā ieguva neatkarību, Repinas papīrfabrikai tika iesniegti pasūtījumi naudas papīra ražošanai.   Pēc II Pasaules kara un nonākšanas padomju varas rokās uzņēmumā pārsvarā tika ražota jumta pape un izolācijas papīrs.   1970. gadā notika fabrikas pārstrukturēšana, jaunu ražošanas un dzīvojamo ēku celtniecība. Tika izveidota notekūdeņu attīrīšanas stacija. Fabrika kļuva par ražošanas korporācijas „Igaunijas Papīrražošana" veiksmīgāko uzņēmumu.   Pēc Igaunijas neatkarības atgūšanas fabrika sāka pievērsties tehnoloģiju atjaunošanai. Pēdējās, vislielākās izmaiņas atnesa jaunais 21. gadsimts: piemēram, iepakojumu stūru ražošanas līnija darbojas kopš 2005. gada.   Pateicoties moderno tehnoloģiju ieviešanai, šobrīd tiek ražota ļoti kvalitatīva produkcija, kas atbilst sadarbības partneru un klientu vajadzībām. Uzņēmumam ir partneri ne tikai Igaunijā, bet arī kaimiņvalstīs un Rietumeiropā.   Repinas papīrfabrikas darbinieku zināšanas palīdz papildināt augstas klases speciālisti – mentori no Somijas, kas ir viena no pasaules vadošajām papīra ražošanas valstīm.   Fabrika, tāpat kā iepriekš, izmanto savā labā bagātīgos Vehandu upes ūdeņus, tai pašā laikā darbinot arī nelielu elektrostaciju. Uzņēmums pārstrādā Igaunijā savākto makulatūru, kas nodrošina pārbaudītu produkcijas kvalitāti. Ražošanas process apzināti tiek veidots arvien videi draudzīgāks.