Historia

1728

Räpina Paper Factorys officiella historia börjar 1728 när en adelsman från Peter I:s domstol, Gustav von Löwenwolde, förvärvade mark i närheten av Estlands längsta flod, Võhandu-floden i Räpina. Den balto-saxiske adelsmannen använde flodens strömmande vatten för att förbättra industrin. Först byggdes en rödtegelsfabrik under ledning av byggmästaren Johann Georg Keiser. Teglet användes för att bygga ett sågverk, ett skörde- och ett pappersbruk. Alla dessa bruk använde vatten, en naturlig återfyllande energikälla.

1734

Pappersbruket baserat på återvinningsteknik togs i bruk 1734. Bruket använde linnelump som råmaterial. Under ledning av tyska och svenska experter producerade Räpina olika sorters papper och kartong. Samtidigt experimenterades det ständigt på nya och innovativa tekniker. En rik samling av vattenstämplar berättar historien om pappersbrukets olika ägare och experter. Till en början bestod produktionen av handarbete, men redan i början av 1800-talet använde pappersbruket holländare för att mala lumpen. Tack vare sin innovativa verksamhet blev Räpina den första tillverkaren av takkartong i det ryska imperiet. Pappersbruket blev en fabrik 1865 när den första pappersmaskinen kom till Räpina från Tyskland. Snart hade fabriken fyra arbetsmaskiner och en av dessa är fortfarande i bruk idag.Under det estniska folkets uppvaknande 1860-80 hjälpte Räpina Paper Factory till att sprida estniskt tryckt material. När Estland förklarade sig självständigt 1918 fick Räpina Paper Factory i uppdrag att trycka upp papperspengar till den nya republiken. Efter andra världskriget tillverkade fabriken huvudsakligen takkartong och isoleringspapper till den sovjetiska regimen. Det var först 1970 som fabriken återskapades och nya produktions- och bostadshus byggdes. Dessutom byggdes ett vattenreningsverk. Fabriken blev det mest framgångsrika företaget i den estniska papperstillverkningsgruppen. När Estland åter deklarerade sig självständigt moderniserades pappersfabriken helt. De senaste förbättringarna kom med det nya millenniet: förpackningslinjen är t.ex. från 2005. Genom att använda modern teknik är nu företagets produkter av högsta kvalitet. Förutom partners i Estland samarbetar Räpina Paper Factory med partners i både grannländeroch andra västeuropeiska länder. Personalen på Räpina Paper Factory har en mentor i form av en specialist från Finland, ett av de ledande länderna inom papperstillverkning i världen. Fabriken använder fortfarande den vattenrika Võhandu-floden till att driva en liten kraftanläggning. Företaget använder estniskt returpapper vilket säkerställer produkternas kvalitet. Tillverkningsprocessen förbättras hela tiden för att bli mer naturvänlig.