Returpapper

I Estland produceras enligt olika bedömningar 40 000 till 70 000 ton returpapper, kartong och papp årligen.

  • Räpina Pappersbruk använder idag årligen 18 000 ton returpapper i sin produktion.
  • Genom återvinning av ett ton returpapper kan man spara 17 träd, 26 500 l vatten, 476 l olja och 4000 kw/h energi. Vi hjälper att rädda ca 306 000 träd från avverkning i våra skogar, vilket motsvarar 63 000 m3 virke varje år.