PARAMOS PROJEKTAI

TĮ APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ CENTRAS IR EUROPOS REGIONINIO VYSTYMO FONDAS (ERDF) Estijoje pakartotinai naudojamos popierinės pakavimo atliekos kaip Räpinos popieriaus fabriko žaliava Projekto tikslas yra pagerinti aplinkos būklę, plečiant pakartotinį popieriaus atliekų naudojimą Estijoje. Parama padeda tiesiogiai naudoti makulatūrą, įskaitant pakartotinai naudojamas popierines pakavimo atliekas kaip žaliavą.   Įgyvendinant projektą vis didėjantis pakartotinis popieriaus ir pakavimo atliekų naudojimas Estijoje taps stabiliu, nes Räpinos popieriaus fabrike kaip žaliava naudojamas tik naudotas popierius. Prašytojo tiesioginis tikslas yra popieriaus masės paruošimo technologijos atnaujinimas, t. y. popieriaus masės gamybos, sijojimo sistemų ir malimo prietaisų modifikavimas ateity leis naudoti atliekų perdirbėjų surūšiuotas bet kokias popieriaus ir pakavimo atliekas. Tikslas yra pasiekto galingumo dėka (25 tonos per parą) užtikrinti pakartotinį susikaupusio popieriaus ir pakavimo atliekų naudojimą.   Su projektu susijęs tikslas: gyventojų informavimas apie atliekų rinkimą, pakartotinio naudojimo galimybes ir aplinkosaugą.