Rappin V-profilis

YRA UÞSAKOVUI REIKIAMØ MATMENØ

Rappin'o popieriaus fabrikas kartoninius kampus gamina uþsakovui reikiamo ploèio, storio ir ilgio.

APSAUGO PREKES NUO PAÞEIDIMØ

RAPPIN kartoniniai kampai apsaugo prekes nuo galimø paþeidimø jas sandëliuojant ir transportuojant. Tokiu bûdu kartoniniai kampai padeda iðvengti beprasmiðkø iðlaidø, galinèiø atsirasti dël prekiø paþeidimo.

Vertikaliai įdėti kartoniniai kampai
apsaugo prekės kraštus.

Ant RAPPIN pakavimo kampų
galima išspausdinti užsakovo
pavadinimą, šūkį ar logotipą, tai
leidžia lengvai atpažinti prekių siuntą

V-tipo profilis su 45 laipsnių
palenkimais galuose padeda išvengti
persidengimų.

Profilių perforacija leidžia lengvai
juos sutrumpinti iki reikiamo ilgio.

RAPPIN V-profilio pakraštyje
priklijuotas paminkštinimas leidžia
apsaugoti atsikišusias gaminio dalis.

Kartoniniai kampai apsaugo prekę
nuo pakavimo juostos slėgio.

Kartoniniai kampai tuo pačiu yra ir
pakuotė, ir apsauga.

Įdėjus kartoninius kampus, kartoninė
dėžė tampa atsparesnė apkrovai ir
stabilesnė.