Slogans

SLOGANS   ATDZIMIS PAPĪRS  Mūsu slogans runā skaidru valodu – mēs piešķiram papīram jaunu dzīvību, nodrošinot jau radīto vērtību atkārtotu izmantošanu.    MISIJA   Mūsu misija ir būt uz tradīcijām balstītai un modernai papīrfabrikai, piedāvājot klientiem kvalitatīvu produkciju, bet darbiniekiem – pašrealizācijas iespējas. Darbojamies videi arvien draudzīgāk un iepazīstinām interesentus ar papīra ražošanas vēsturi.   VĪZIJA   Mūsu vīzija – būt uzņēmumam, kas attīstās stabili un ņemot vērā vides aizsardzības prasības, kā arī ciena papīra ražošanas tradīcijas un vēsturi.