Rappin W-profil

SKRÄDDARSYDDA MÅTT
Räpina pappersfabrik tillverkar kantskydd med bredd, tjocklek och längd enligt kundens önskemål.

SKYDDAR VAROR MOT SKADOR
RAPPIN kantskydd (även kallade kantskyddsvinklar) i laminerad papp skyddar varor mot eventuella skador under lastning och transport. På så sätt förebygger de onödiga kostnader pga skador.

RAPPIN kantskydd med W-profil är lämpliga för varor med rund och oval form och även andra former, möjliggör flexibel övertäckning av såväl utvändiga som invändiga hörn.

RAPPIN W-profil skyddar runda kanter av varor.

RAPPIN W-prof i l skyddar avrundade hörn.

Möj l iggör att skydda både invändiga och utvändiga kanter samtidigt.

RAPPIN W-profil med tätare perforering möjliggör att skydda kanter av öppningar med liten diameter.

RAPPIN W-profil hjälper att skydda avrundade ändar av varor.

RAPPIN W-profil passar för skydd av kanter med olika form. RAPPIN W-profil perforerat med lämpligt intervall kan fungera som flexibelt skydd åt såväl runda som raka kanter.

Kunden kan beställa W-profil med perforering med nödvändigt intervall för att skydda kanter och hörn.