RAPPIN I-profil

SKRÄDDARSYDDA MÅTT

Räpina pappersfabrik tillverkar kantskydd med bredd, tjocklek och längd enligt kundens önskemål.

SKYDDAR VAROR MOT SKADOR
RAPPIN kantskydd (även kallade kantskyddsvinklar) i laminerad papp skyddar varor mot eventuella skador under lastning och transport. På så sätt förebygger de onödiga kostnader pga skador.

Varorna förblir säkert fixerade på underlaget och RAPPIN I-profil skyddar ytorna mot tryck från packningsband.

RAPPIN I-profil kapad i lämplig längd hjälper att fixera varorna.

RAPPIN I-profil placerad mellan varorna hindrar dem från att nötas mot varandra.

Kor t RAPPIN I -prof i l kan användas under fästklamrar för överdraget, så att klamrarna inte kan riva sönder överdraget.

RAPPIN I-profil kan användas för att skydda ytan av runda föremål mot tryck från packningsband.

RAPPIN I- profilen kan användas för utjämning och justering av material.

RAPPIN I-profiler kan fästas på väggen för att skydda emballerade varor mot friktionsskador.

RAPPIN I-profil kan användas för att stötta varor och skydda kanterna vid förvaring.

RAPPIN I-profilerna kan användas för att stödja och skydda lagringen av glasvaror.