Teknik

All vår produktion tillverkas av återvunnen papp och genom detta ger vi papp nytt liv. Råmaterialet kommer från Estlands förpacknings- och tryckindustri, handel och miljömedvetna personer.

Tillverkningen inleds med att producera en pappersmassa i två speciella krossar kallade upplösare. Olika sorters papp placeras i upplösaren och blandas med vatten för att skapa pappersmassa som innehåller 3-4% pappersfibrer. Sedan tas alla främmande föremål (plast, tejp, sand, metall) bort från pappersmassan och pappersfibrerna mals i särskilda kvarnar.

Framställningsprocessen av pappersmassa är extremt viktig eftersom det är i detta skede sammansättningen av pappersmassan formas, vilket är nödvändigt för högkvalitativ produktion. Stärkelse, lim, kalk och färg tillsätts till pappersmassan efter behov. Eftersom vi använder miljövänlig färg från Bayer är produkterna ljuskänsliga om de utsätts för solljus under längre perioder.

Processen fortsätter i pappersmaskinen. Pappersmassan utspädes till att innehålla 0,8-1,5% pappersfibrer i en särskild box och hälls därefter ut på en rörlig sil för att bilda pappersduk. Sedan skakas pappersmassan genom silen för att skapa jämnhet. Med hjälp av vakuumsugkoppar placerade under silen avlägsnas vatten från pappersmassan tills duken når en torrsubstanshalt av upp till 20 %.

Papersduk som produceras på detta sätt pressas sedan i två steg. I den första pressen pressas vatten ur pappersduken, sedan pressas duken i en rotationspress för att uppnå en torrsubstanshalt på ca 40%.

I processens sista steg torkas pappret i pappermaskinens torksektion med hjälp av ånguppvärmda roterande cylindrar. Sedan ges pappersduken en sista finish med permanentpressbehandling. Slutligen skärs papprets marginaler bort och slutproduktionen lindas på rullar som väger 300 kg. I snitt producerar varje skift 5 000 kg papper eller kartong.

Räpina Paper Factory tillverkar papper i olika vikt och kartong mellan 80 och 420 g/m2.

TILLVERKNING AV KANTSKYDD

Modern datorbaserad teknik gör det möjligt för oss att öka effektiviteten och kvaliteten i produktionen avsevärt.

Vi använder endast kartong från returpapper när vi tillverkar kantskydd. Att endast använda egentillverkad kartong ger oss kontroll över enhetligheten av produktionskvaliteten.

Först skärs de stora kartongrullarna till smala rullar, sedan placeras de smala rullarna sida vid sida vid produktionslinjen för kantskydd.

Sedan appliceras stärkelsebaserat lim mellan kartongnivåerna och de lamineras. Därefter formas och pressas kantskydden. Slutligen skärs kantskydden till den storlek kunden önskar och packas på en pall.

Enhetlig högkvalitativ kartong, lamineringsteknik av toppnivå, bästa möjliga moderna teknik och professionell personal garanterar hög och jämn kvalitet.