TEKNOLOGIA

Kaikki tuotteet valmistamme jo kerran käytössä olleesta paperista ja annamme näin paperille uuden elämän. Raaka-aine saadaan pakkaus- ja painoteollisuudesta, kaupan alan yrityksistä sekä ympäristötietoisilta henkilöiltä.

Tuottaminen alkaa paperimassan valmistamisesta kahdessa erikoismurskaajassa, joita nimitetään pulppereiksi. Pulppereihin syötetään eri laatujen jätepaperia, joka sekoitetaan veden kanssa ja saadaan 3–4 % paperikuitua sisältävä paperimassa. Sen jälkeen massasta erotetaan vierasesineet (muovi, teippi, hiekka, metalli) ja paperikuidut jauhetaan erikoismyllyissä.

Paperimassan valmisteluprosessi on paperin tuottamisessa erittäin tärkeä, koska siinä vaiheessa muodostuu paperin koostumus, joka on oleellista tuotannon laadulle. Tarpeen mukaan paperimassaan lisätään tärkkelystä, liimaa, liitua ja väriaineita. Koska käytämme luontoystävällisiä Bayerin väriaineita, tuotteet ovat jossain määrin valonarkoja eivätkä siedä pitkäaikaista auringossa säilyttämistä.

Prosessi jatkuu paperikoneessa. Erikoisessa laatikossa paperimassa laimennetaan niin, että se sisältää 0,8-1,5 % paperikuitua, minkä jälkeen se ajetaan liikkuvalle viiralle. Massaa ravistetaan viiralla, jotta saavutetaan yhtenäinen lujuus. Viiran alla sijaitsevien vakuumi-imurien avulla paperimassasta poistetaan vettä, kunnes paperiraina saavuttaa noin 20 % kuiva-ainetason.

Näin saatu paperiraina puristetaan kahdessa vaiheessa. Ensin puristetaan vettä rainasta ensimmäisessä puristimessa. Sen jälkeen rainaa puristetaan kääntöpuristimessa, jolloin saavutetaan noin 40 % kuiva-ainetaso.

Viimeinen vaihe on paperin kuivattaminen paperikoneen kuivatusosassa höyryllä lämmitettävien pyörivien sylinterien avulla. Sen jälkeen paperi kalanteroidaan. Lopuksi leikataan paperin reunat ja valmistuotanto keritään 300 kiloa painaviksi rulliksi. Yhdessä vuorossa tuotetaan keskimäärin 5 000 kiloa paperia tai kartonkia.

Räpinan paperitehdas valmistaa paperia ja kartonkia grammapainoilla 80–420 g/m2.

KULMASUOJIEN TUOTANTO

Modernin tietokoneohjatun teknologian ansiosta tuotannon tehokkuutta ja laatua on voitu nostaa merkittävästi. Vuosina 2010–2011 rakennettiin kaksi tuotantolinjaa lisää.

Kulmasuojien tuottamiseen käytämme ainoastaan jätepaperista valmistettua kartonkia. Se, että käytämme vain oman tehtaamme kartonkia, mahdollistaa täydellisen tuotannon laadun valvonnan.

Ensiksi suuret kartonkirullat leikataan kapeiksi rulliksi. Sen jälkeen kapeat rullat asetetaan rinnakkain kulmasuojalinjalle.

Kartonkikerroksien väliin lisätään tärkkelyspohjaista liimaa ja kerrokset laminoidaan. Sitten kulmat muotoillaan ja puristetaan. Lopuksi kulmasuojat leikataan tilaajan haluamiin mittoihin ja pakataan kuormalavoille.

Tasalaatuinen kartonki, huipputasoinen laminointiteknologia, paras mahdollinen nykytekniikka sekä asiantuntevat työntekijät takaavat tuotannon yhtenäisen, korkean laadun.