Juhtpõhimõtted ja põhiväärtused

Räpina paberivabriku kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem on üles ehitatud kooskõlas ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetega.

Kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted

Kvaliteet tähendab meie jaoks seda, kui klient on toodete ja teenindusega rahul ning see on saavutatud majanduslikult ökonoomselt.

Meie tegevusi iseloomustavad järgmised põhimõtted:

  • tagame toodete ja teenuse püsiva kvaliteedi ja optimaalsed tähtajad kliendile antud lubaduste täitmisel,
  • uuendame järjepidevalt masinaparki ja töömeetodeid, et vähendada energia tarbimist meie tootmisprotsessis,
  • kasutada oma tootmises optimaalse kvaliteediga toormaterjali,
  • teeme koostööd jäätmekogujate ja pakenditootjatega suurendamaks taaskäideldavate materjalide hulka,
  • hoiame kontrolli all ning vähendame tooraine ja valmistoodangu transpordi mõju keskkonnale,
    koolitame töötajaid ning kaasame neid ettevõtte arendamisse,
  • arvestame tegevuste mõjuga ümbritsevale keskkonnale ja töötame järjepidevalt keskkonna saastamise vähendamise nimel,
  • suurendame järjepidevalt ettevõtte efektiivsust läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise,
  • täidame ettevõtte tegevust reguleerivaid kehtivaid õigusakte ning norme.

Põhiväärtused, mis juhivad meie igapäevaseid tegevusi:

USALDUSVÄÄRSUS

Me oleme usaldusväärne partner oma klientidele, pidades kinni kokkulepetest ning pakkudes kvaliteetset toodangut. Oma töötajatele pakume püsivat ja perspektiivset töökohta.

SÄÄSTLIKKUS

Me oleme keskkonnasäästlikud. Andmata järele toodangu kvaliteedis, rakendame loodusega arvestavat tehnoloogiat.

DÜNAAMILISUS

Me oleme paindlikud ja aktiivsed, õppides tuleviku väljakutsetele vastamiseks pikaajalistest kogemustest.